Välkommen till Svenska PPC 1500!

För att kunna nå inbjudningar, kalender och kunna anmäla dig till tävlingar behöver du ett inloggningskonto till sidan, har du inget konto så kontakta din regionsanvarige eller den person som utbildade dig i PPC skyttet.

Dessa personer meddelar då oss och verifierar att du är behörig, därefter kan du själv skapa ett konto på sidan men kontot kommer inte aktiveras om det inte är verifierat.

Anledningen till denna kontohantering är att vi fått in skräpkod på sidan via obehöriga användare, samt att vi inte längre vill visa ex. resultatlistor publikt.

Om PPC1500 är helt nytt för dig kan du läsa lite om vad detta är via länken nedan.

Här kan du läsa lite historik från Wikipedia om PPC


Precision Pistol Competition är en skyttegren som genomförs med grovkalibriga pistoler och revolvrar. Ursprunget för grenen är ett träningsprogram för polisen i USA under 40-50 talet. Detta utmynnade såsmåningom i en tävlingsgren för skyttar över hela världen. Under -70-80 talet spred sig grenen till Europa och grenen blev populär både i England och Tyskland och under sluttampen av -90 talet spred sig skytteformen även till Sverige.

Under senare år är Sverige på frammarch och ligger nu i topskiktet av nationer i Europa. Där många resultat presterats i världsklass i flera av grenarna. Skytteformen är en precision skyttegren som består av sju olika vapengrupper och genomförs i tre olika matchprogram.

Revolver 1500 och Pistol 1500 skjuts via ett matchprogram på 150 skott. Distinguished Revolver och Distinguished Pistol skjuts via ett matchprogram på 60 skott och Service revolver, Off-Duty revolver samt Stock Semi Auto skjuts via ett matchprogram på 48 skott.

Alla moment består av skytte mot en och samma typ av tavla. Denna kallas B-27E  och har poänggivande område från 7-10 poäng. Alla moment går ut på att uppnå så höga poäng som möjligt.

Kraven på precision för både vapen och ammunition är mycket höga då man beskjuter tavlan från upp till 50 yards (ca 48 meter). de olika skjutställningarna såsom sittande, liggande, knästående, skytte med vänsterhand med barrikadstöd samt skytte med högerhand och barrikadstöd ställer också stora krav på skyttens förmåga att anpassa sitt skytte till de olika förutsättningarna som gäller.

Då det även förekommer momentsom är snabbare och sker på kortare håll krävs också att skytten behärskar snabbhet och kontrollerar sitt vapen med ett mycket högt säkerhets tänkande. Detta genomsyrar hella PPC skyttet både innan, under och efter skjutmomenten.