Välkommen till PPC skytte i Sverige!

Precision Pistol Competition är en internationell sportskyttegren som genomförs med grovkalibriga pistoler och revolvrar.

PPC skyttet kommer ursprungligen från USA där det från början var ett träningsprogram för polisen.
Detta utmynnade så småningom i en tävlingsgren för skyttar över hela världen.

Under 70-80 talet spred sig grenen till Europa och blev populär både i England och Tyskland.
I slutet av -90 talet blev det även en skytteform i Sverige.

Skyttet varierar med olika avstånd från 3 till 50 yards och med olika tider enligt fastställt matchschema.
Även skjutställningarna varierar mellan stående, sittande, liggande och knästående.
Man skjuter även med vänsterhand med barrikadstöd samt skytte med högerhand och barrikadstöd.

Alla moment består av skytte mot en och samma typ av tavla.
Denna kallas European B-27 och har poänggivande område från 7-10 poäng.

B-27 PPC tavla 

Genom åren har innebörden av namnet PPC (Precision Pistol Competition) ändrats flera gånger.

PPC är en perfekt gren för Dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under olika skjuttider.