swe flagg  För att ge dig den bästa upplevelsen använder vår webbplats cookies.

PPC 1500 Sverige använder cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

 

eng flagg To give you the best experience, our site uses cookies.

PPC 1500 Sweden uses cookies. A cookie is a text file that is saved to your device so the website can recognize your device. This cookie does not contain any personal information. There are two types of cookies, permanent and temporary (so-called session cookies). Permanent cookies are stored as a file on your device for an extended period, while session cookies are temporarily placed on your device and are only used for the time you browse the page and then disappear.PPC 1500 Sweden uses cookies. A cookie is a text file that is saved to your device so the website can recognize your device.

This cookie does not contain any personal information. There are two types of cookies, permanent and temporary (so-called session cookies). Permanent cookies are stored as a file on your device for an extended period, while session cookies are temporarily placed on your device and are only used for the time you browse the page and then disappear.

Cookies are used to give you access to various features as visitors. In a cookie it is possible to view / follow a user's browsing and we use cookies to manage and customize your visits. We also use cookies on our web page to help us track statistics on how much the web is used in its entirety.
If you want to know when your device receives a cookie, you can set your browser to let it know. This way you have the opportunity to accept or reject a cookie. Your device can also be set to reject all cookies. In case you choose not to accept cookies, please note that some features of our online services will no longer work as intended.